Van den HOOGEN engineering bv is VCA ** gecertificeerd!

Op 18 september jongstleden heeft Van den HOOGEN engineering bv het VCA**-certificaat behaald. VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). Het certificaat is afgegeven door een officiële keuringsinstantie, te weten Kiwa Nederland B.V. VCA is bedoeld om een bedrijf op kritische punten door te lichten op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat het bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
 
Onderstaand enkele punten die onderdeel zijn van onze manier van werken en van belang voor het VCA-certificaat:
• Scholing van het personeel (om beter/netter/veiliger te werken)
• Veilig werken volgens de geldende voorschriften
• Op een milieuvriendelijke wijze verwerken én afvoeren van materialen en afvalstoffen
• Het waarborgen van onderhoud en keuringen voor het gereedschap en klimmateriaal
 
Door middel van het certificaat borgen wij onze manier van veilig werken voor de toekomst. Daarnaast is dit een bevestiging voor de manier waarop Van den Hoogen engineering bv de laatste jaren zijn werk heeft georganiseerd en uitgevoerd.  Wij zijn bijzonder trots, dat dit nu door een onafhankelijke instantie getoetst is en beloond met het VCA**-certificaat.

 

Van den HOOGEN: Contact

Bezoekadres
Van den HOOGEN engineering b.v.
Nijverheidsweg 13
3751 LP Bunschoten

Postadres
Postbus 202
3750 GE Bunschoten

Telefoon : 033-2055000
Magazijn : 033-2997450
Storingsdienst : 033-2997444
Email : info@vandenhoogen.nl